Wil je tijdens de zomermaanden of tijdens het jaar wat bijverdienen als jobstudent? Wij werven jaarlijks een 50-tal jobstudenten aan. De tewerkstelling is voltijds of deeltijds, afhankelijk van de behoeften van de dienst. De meeste studentenjobs zijn een deeltijdse tewerkstelling.

Jobstudenten
Jobstudenten

Werken als jobstudent in ons ziekenhuis?

Je kan aan de slag op de dienst:
 • administratie
 • apotheek
 • cafetaria
 • keuken
 • labo
 • logistiek, vervoer
 • maaltijdbedeling
 • radiologie
 • schoonmaakdienst
 • technische dienst
 • verpleegafdeling

Algemene criteria

 • Let op: deze vacature werd afgesloten op 28-02-2019
 • minimum 16 jaar zijn, en dit ten laatste op de eerste dag van de maand van tewerkstelling
 • Indien je in de zomervakantie wil werken, minimum 1 maand beschikbaar zijn tussen 1 juli en half september
 • Indien je enkel weekendwerk wil doen, dit even vermelden in de motivatie.
 • er wordt voorrang gegeven aan:
  • kinderen van medewerkers en artsen-stafleden
  • jobstudenten en/of stagiairs die al in het Mariaziekenhuis gewerkt hebben en een positieve evaluatie kregen
 • in de mate van het mogelijke houden we rekening met de voorkeurafdeling(en) die je aangeeft.

Specifieke criteria per functie

Verpleegkundige:

Geslaagde derdejaars- en masterstudenten die nog verder studeren maar al een diploma verpleegkunde in handen hebben. Je moet je diploma laten viseren bij de provincie Limburg.

Zorgkundige:

Eerstejaars-, tweede- en derdejaars studenten verpleegkunde die een erkenning van zorgkundige hebben. Je vraagt hiervoor een visumnummer aan.
Studenten die een diploma thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (TSO) hebben.

Technische dienst:

Studenten die in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Schoonmaakdienst (enkel voor diensten met ioniserende stralingen en besmettingen):

Studenten die minimum 18 jaar oud zijn op de eerste dag van de maand van tewerkstelling.

Voor de diensten radiologie, administratie, labo, logistiek assistent:

Studenten technoloog medische beeldvorming, onthaal, labo, logistiek assistent,... krijgen voorrang omdat de studierichting aansluit bij het vakantiewerk.

Regelgeving studentenarbeid

Let erop dat je niet meer dan 475 uur werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Op de website www.studentatwork.be kan je een overzicht krijgen van het aantal dagen dat je dit kalenderjaar al werkte. Je vindt er ook begrijpelijke informatie over de wettelijke regels rond studentarbeid.

Disclaimer © Mariaziekenhuis 2015